placeholder

One always suffer / 2021 / 73cm x 60cm

Näyttely - Exhibition

Taideruukki
Kymin Ruukin alue
Kyminväylä 2
45700 Kuusankoski
KOUVOLA - FINLAND

Janne Siltanen – Aina joku kärsii

“Toisia töitä teen sen kautta että tekee kerrostumia. Joskus niihin menee monta vuotta. Toiset vaan tapahtuu. Duuni voi syntyä siitä että kaataa turhautuneena puoli litraa mustaa maalia epäonnistuneen maalauksen päälle, kaveri alkaa levittää sitä ja sitten levitetään sitä yhdessä ja siitä tulee rotta, joka on näyttelyn suosituin teos.”

Näin sanoo Janne Siltanen (s. ’76). Hän ei mieti nykyään enää maalausta katsovaa katsojaa työtä tehdessään. Tekeminen tapahtuu sanattomassa tilassa, ilman vaatimuksia tai pakotettuja pyrkimyksiä. Minätilojen vaihtumisen ja ajan kulumisen voi nähdä teoksista.

Ovatko ne syntyneet erilaisissa tiloissa? Siltanen sanoo, että ne ovat syntyneet eri aikoina. Välillä tulee erilaisia päitä, välillä aaltopahvikokeiluja vanhoille laudanpätkille. Toisissa on sitaatteja seinätarroista tai musiikista. Jotkut ovat sanattomia kuvia luhistuvista kaupungeista, katumellakoista, ja jostain ulottuvuudesta minkä alkuperästä taiteilija itsekään ei ole tietoinen. Samalla syntyy sketchbookeja, joita Siltanen on tehnyt 2000-luvun alusta alkaen. Bookeissa on töitä katutaiteilijoilta ympäri maailmaa. Niissä näkyy myös Siltasen historia 11-vuotiaasta Vantaan koivukyläläisestä skeittarista tähän päivään. 7 -vuotiaana hän ilmoitti äidilleen, että hänestä tulee taiteilija.

Ovatko työt kytköksissä nykyhetkeen? ”Pandemia ei näy töissä. Yritän fiilaa nykyään positiivisia juttuja. Instagramista löydän joka päivä uusia taiteilijoita. Työtapa on sama kuin aiemmin. Kuuntelen laajasti monipuolista musaa. Välillä olen jumissa ja sovin itseni ja perheeni kanssa, että teen tunnin päivässä. Sitten en voikaan lopettaa ja puoli kolmelta aamulla tajuan, että töissä pitää olla puoli kahdeksalta. Aina joku kärsii”, Siltanen kertoo.

Seison Siltasen kanssa hänen kotinsa edustalla Helsingin Malminkartanossa. Hän on nostanut isoimmat työnsä kadulle haastattelua varten. Naapurit pysähtyvät ujosti katsomaan, sitten katsovat rohkeammin ja tulevat juttelemaan. Rouva vastapäisestä talosta kertoo, että hän ottaa aina kuvan Siltasen ikkunasta, jossa on vaihtuvia töitä. Hän kertoo, että on laittanut kuvia positiivisuushaasteeseen. Siltasen taide tuottaa hänelle iloa.

@artist_janne_siltanen @poppaone

Haastattelu: T. Ollikainen @psyllikainen

Janne Siltanen – One always suffers

“I do some of the works by adding layers and strata. Sometimes it takes years. Others just happen. A work can be born by frustratingly pouring half a liter of black paint over a failed painting, then a friend starts spreading it and then we’re spreading it together and it becomes a rat, which is the most popular work in the exhibition.”

This is what Janne Siltanen says (p. ’76). Nowadays, he no longer thinks of the viewer watching the painting while doing the work. The work of painting takes place in a wordless state, without demands or forced efforts. The change of self-states and the passage of time can be seen in the works.

Are they born in different states? Siltanen says that they were born in different times. Sometimes all kinds of heads come to exist, sometimes corrugated cardboard experiments on old pieces of wooden board. Others have quotes from wall stickers or music. Some are wordless images of collapsing cities, street riots, and some dimension whose origin the artist himself is not aware of. At the same time, sketchbooks are being created, which Siltanen has been making since the beginning of the millennium. The books feature works by street artists from around the world. They also show Siltanen's history from an 11-year-old skater from Koivukylä suburb in Vantaa (metropolitan area city in Finland) to the present day. At the age of 7, he informed his mother that he would become an artist.

Are the works connected to the present? “Pandemic doesn’t show up at work. I try to feel positive stuff these days. I find new artists on Instagram every day. The way of working is the same as before. I listen to a wide variety of music. Sometimes I get stuck and agree with myself and my family that I do an hour a day. Then I can’t stop and at half past three in the morning I realize I have to be at work at half past eight. One of these things always suffers,” says Siltanen.

I stand with Siltanen in front of his home in Malminkartano, Helsinki. He has brought his biggest artworks to the street for the interview. Neighbors stop shyly to look, then look more boldly and come to chat. A lady from the opposite building says that she always takes a picture of Siltanen's window with changing works. He says he has put pictures on the positivity challenge. Siltanen's art brings her joy.

@artist_janne_siltanen @poppaone

interview: T. Ollikainen @psyllikainen